Pobuda / Predlog uporabnika
Predlog sprejet in zaključen
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: , MNZ
Posredovan: 11.12.2012
Objavljen: 14.12.2012
Odstopljen organu: 14.12.2012
Predlog sprejet: 27.12.2012

Pozdravljeni.

 

Imel bi predlog v zvezi poenostavljene oblike elektronske vloge za znižano plačilo vrtca, katero sem že uporabil in jo posredoval na pristojni CSD. Ideja in sama realizacija se mi zdi zelo dobra, predlagam pa dopolnitev v tem, da bi program sam pošiljatelju vloge, izpis vloge poslal na elektronski naslov. Tako bi si lahko vlagatelj po oddaji pregledal, kaj je poslal, ter si po potrebi tudi stiskal. Sedaj je opcija samo da si tiskaš potrdilo o oddani vlogi, same vsebine pa ne, kar je lahko v pomoč pri morebitnih dodatnih vprašanjih s strani delavcev CSD-ja (tako sem vsaj jaz dobil občutek). Drugače pa pozdravljam poenostavitve v poslovanju z državo in si želim, da bi bilo takšnih e-vlog še več, dobesedno na vseh področjih, konec koncev tudi e-volitve na vse voljene položaje.

Odgovor pristojnega ministrstva

Spoštovani!


Sedanji portal e-Uprava je zasnovan na način, da potrdil o oddani vlogi ne pošilja. Sistem v postopku oddaje e-vloge namreč ne preverja e-naslovov, ki jih uporabniki navedejo moji e-upravi, saj je možna oddaja nekaterih vlog tudi brez prijave v mojo e-upravo. Vsebina vloge v obliki pdf-jev se periodično briše, tako da tudi v moji e-upravi prikazujemo le meta podatke posamezne vloge. Vloge namreč vsebujejo osebne podatke.

Trenutno uporabnik portala moja e-uprava lahko vidi le seznam oddanih vlog, v postopku oddajanja vlog pa je možno vlogo natisniti, prav tako potrdilo oddaji.

 

Zahvaljujemo se za posredovan predlog (da bi ob oddaji e-vloge pošiljatelj na svoj e-naslov pejel potrdilo ter tudi izpis celotne vloge) o katerem bomo premislili v okviru projekta  e-uprave 2, ki je v pripravi.

Stališče MJU

Ponovno vzpostavljena elektonska prijava v zavarovanje s strani družbenikov

Obveščamo, da lahko 11.4.2014 družbeniki, ki so poslovodne osebe, prek portala e-VEM urejajo  prijavo  in  odjavo iz obveznih socialnih zavarovanj (obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje  za  starševsko  varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti),  po  šifrah  podlag  za  zavarovanje 040, 102, 103 in 112