Pobuda / Predlog uporabnika

Zakona o izenačevanju možnosti invalidov

Predlog sprejet
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: , MDDSZ
Posredovan: 10.10.2015
Objavljen: 12.10.2015
Odstopljen organu: 12.10.2015
Predlog sprejet: 20.10.2015

Predlagam, da ministrstvo za delo čimprej sprejme izvedbeni predpis za izvajanje novele zakona o izenačevanju možnosti invalidov, da se bo lahko začel izvajati ukrep možnosti pridobitve psa pomočnika.

Odgovor pristojnega ministrstva

Odziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

Ministrstvo skupaj s strokovnjaki in predstavniki invalidov pripravlja pravilnik, ki bo sprejet do konca leta 2016.

 

Dodatno pojasnilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (januar 2017):

Priprava Pravilnika o psih pomočnikih z vsemi potrebnimi prilogami je zahtevala veliko strokovnega usklajevanja med vsemi ključnimi deležniki (invalidi uporabniki, izvajalci šolanja psov vodnikov, zavodom za zdravstveno zavarovanje, itd.). Pravilnik je pripravljen za sprejem. Vzporedno pa je treba zagotoviti informacijsko podporo v postopkih odločanja in izvesti javni razpis za izbor izvajalcev šolanja psov pomočnikov. Ob tem velja še dodati, da je bil konec leta 2016 na Slovenskem inštitutu za standardizacijo sestanek, na osnovi katerega se začenjajo pripravljati standardi, ki bodo opredeljevali način šolanja, kompetence inštruktorjev in uporabo psov pomočnikov pri delu z uporabniki. Zaradi vsega navedenega se je sprejetje pravilnika zavleklo. Pravilnik bo sprejet predvidoma februarja letos,  v celoti pa se bo začel uporabljati konec prvega polletja.