Pobuda / Predlog uporabnika

Uskladitev - preživnina

Predlog sprejet
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: , MDDSZ
Posredovan: 28.08.2015
Objavljen: 31.08.2015
Odstopljen organu: 31.08.2015
Predlog sprejet: 21.09.2015

Pozdravljeni.

Obveščanje o uskladitvi preživnine, ki jo prejme oseba, ki preživnino plačuje in oseba, ki jo prejema, v primeru, da je uskalditev 0,00 EUR je nesmiselno in je zgolj dodatno delo za javne uslužbence in zapravljanje javnih financ. Predlagam, da se v zakonu določi, da se obvestilo pošlje samo v primeru, če uskladitev dejansko nastane.

Odgovor pristojnega ministrstva

Odziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

V Zakonu o družinah, ki ga pripravljamo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je predvidena tudi rešitev v zvezi z usklajevanjem preživnin - šla bo v smeri, da se pod določenim pragom rasti življenjskih stroškov preživnine ne bodo usklajevale. V teh primerih tudi ne bo posameznega obveščanja zavezancem.