Pobuda / Predlog uporabnika
Predlog sprejet in zaključen
Kategorija: Šolstvo
Pristojni organi: , MIZS
Posredovan: 12.10.2012
Objavljen: 16.10.2012
Odstopljen organu: 16.10.2012
Predlog sprejet: 26.11.2012

Spodaj omenjeni zakon, tj. ZOFVI, naj se spremeni:


"Minister, pristojen za izobraževanje, poda svoje soglasje ali ne-soglasje k imenovanju direktorja oz. ravnatelja javnega zavoda. V kolikor minister ne soglaša z imenovanjem, se postopek za kandidata ustavi. Zoper sklep o soglasju pritožba ni možna. Kandidat, ki mu ni bilo dano pozitivno soglasje, ne more več kandidirati za isto delovno mesto. --->

Komentar:
Ker se javno šolstvo financira iz državnega proračuna, bi moral imeti minister zadnjo besedo pri odločanju o vodstvu javnih zavodov.

Odgovor pristojnega ministrstva

Spoštovani!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pripravlja spremembe Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), kjer bodo te postopke ponovno preučili.