Pobuda / Predlog uporabnika

Oddaja vloga preko KGZ

Predlog sprejet
in realiziran
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: , MKGP
Posredovan: 27.03.2015
Objavljen: 30.03.2015
Odstopljen organu: 30.03.2015
Predlog sprejet: 02.04.2015

Smo majhna kmetija (cca 3 ha), ki brez Kmetijsko gozdarskega zavoda sploh ne moremo delati, seveda pa obvezno plačujemo tudi zbornični prispevek. Za vse vloge, če želimo kandidirati na občinskih in državnih razpisih, oddajanje vlog za plačilne pravice oz. subvencije, moramo izvajati samo preko njih in to še precej plačati.

Ali ne bi bilo možno, da bi s potrditvijo o članstvu lahko sami oddajali vloge in s tem zmanjšali stroške?

Menim, da je birokracije v kmetijstvu ogromno in preveč, da je včasih sama sebi namen, da nam država dodeli neko subvencijo in hkrati nam tudi svoje % vzame. Če primerjam IT, AT bi ti s kmetijskega zavoda morali hoditi po naših kmetijah in nam svetovati, ne pa da hodimo mi k njim. Menim, da se ne zavedajo, da so tam zaradi nas kmetov.

Odgovor pristojnega ministrstva

Odziv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

 

Obveščamo vas, da lahko vlagatelj vlogo izpolni sam, saj zakonodaja ne predvideva, da morajo svetovalci KGZS obvezno sodelovati pri izpolnjevanju zbirnih vlog.

Zakonodaja določa le, da v primeru, da vlagatelj pooblasti osebo za izpolnjevanje zbirne vloge, je ta pooblaščenec lahko samo svetovalec KGZS, ki za opravljene storitve zaračuna 15,70 EUR za vsakih začetih 30 minut izpolnjevanja obrazcev.