Oddajte pobudo

DURS zahteval nakazilo 0,01€

Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MF
  • 26. 03. 2015Pobuda objavljena
  • 26. 03. 2015Pobuda odstopljena organu
  • 02. 04. 2015Pobuda sprejeta
  • 26. 03. 2015Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

OPOMBA Ministrstva za javno upravo

Preko spletnega Portala PoslovniSOS smo prejeli le priponko poslovnega subjekta, katere vsebino kratko povzemamo: Poslovni subjekt je prejel OPOMIN DURS, ki ga je ta izdal na podlagi tretje točke 1. odstavka 13. člena Zakona o davčnem postopku – ZdaVP-2, ki določa, da ima zavezanec za davek pravico do podatkov o stanju svojih davčnih obveznosti. Iz podatkov knjigovodske evidence izhaja, da mora poslovni subjekt na posamezne vplačilne podračune nakazati naslednje dolžne zneske, pri čemer gre tudi za znesek v višini 0,01 EUR.

Podatki iz knjigovodske evidence:

Vrsta obveznosti

Vplačilni podračun

Sklic

Znesek

40 Dohodek iz zaposlitve PO

SI56011008881000030

19-469*****-40002

0,10 EUR

42 PZAP od zaposlenih pri PO

SI56011008881000030

19-469*****-42005

0,01 EUR

80 Davek od doh. PO DDPO akontac.

SI56011008881000030

19-469*****-80004

29,18 EUR

80 Zamudne obresti-država

SI56011008881000030

19-469*****-80004

0,65 EUR

 

 

 

Odgovor pristojnega organa

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE

V proučitev in odziv ste nam dne 26. 3. 2015 posredovali predloge za administrativno razbremenitev oziroma poenostavitev postopkov, ki ste jo oblikovali na podlagi prejetega sporočila uporabnika. Povod za podano pobudo je prejet opomin zaradi neplačanih dajatev, in sicer plačevanje zelo majhnih zneskov na posamezne vplačilne podračune. Iz prejete tokratne pobude in tudi preteklih pobud uporabnikov ste nam v razmislek, proučitev in pojasnilo posredovali naslednja izhodišča, do katerih želite, da se opredelimo:

1. se določi en sklic;

2. se določi mejni znesek, od katerega je smiselno, da se poziva zavezanca k plačilu obveznosti na posamezen vplačilni podračun;

 

3. da se zavezancev ne poziva k plačilu le-teh, v kolikor ne dosegajo zneska 1,00 EUR;

4. da se zamudne obresti pripišejo k osnovi, glede na to, da gre za isti podračun in isti sklic.

Kot ste tudi sami ugotovili gre za sistemsko težavo. Vendar le-ta ne zajema samo načina plačevanja po opominih, ampak plačilni sistem kot celoto v državi, ki je bil spremenjen in delno tudi poenostavljen s 1. 10. 2011, ko je takratna DURS uvedla nov informacijski sistem. Z uvedbo novega informacijskega sistema smo po odpravi začetnih težav in na podlagi dobljenih praks, pričeli razmišljati tudi o dodatnih poenostavitvah plačevanja obveznih dajatev. Vmes je prišlo do združitve dveh velikih organov in sistemov, carinske in davčne uprave, in konsolidacija zahteva svoj čas. Kljub temu, pa smo že pristopili k izpolnitvi vašega prvega predloga in pričeli z manjšimi koraki oziroma postopoma z uvedbo poenostavitev po parcialnih vsebinah, katere nas bodo v nekaj letih pripeljale do želenega cilja uvedbe enega računa in enega sklica za plačevanje dajatev. Za dosego tega cilja, ki predstavlja izjemno sistemsko spremembo, bomo postopoma uvajali manjše izboljšave, kamor sodijo tudi vaši predlogi pod točko 2., 3. in 4.

Hitrost oziroma dinamika sprememb je pogojena tudi z zakonodajnimi spremembami ter zagotavljanjem zadostnih finančnih virov za nadgradnje IT sistemov.