Oddajte pobudo
325 rezultatov:
1. Domov  
 
2. Meritve predpisov  
Meritve predpisov Prepogosto spreminjane predpisov pomeni nejasnost in nepreglednost v zakonodaji. Zakonodajna ureditev mora upoštevati, da zakon ni vsemogoč in edini način urejanja družbenih…  
3. Publikacije  
Publikacije Strateški dokumenti …  
4. Načrtovanje  
Načrtovanje Načrtovanje Vlada določi svoje glavne naloge za določeno obdobje z delovnim programom vlade ter s proračunskimi dokumenti. Vlada sprejme delovni program vlade za prihodnje leto do konca…  
5. Statistika  
Zadnje novosti Skupno poročilo področja Slika in tekst Desno 13,5 mio EUR na…  
6. Šolstvo in kultura  
Zadnje novosti Skupno poročilo področja Slika in tekst Desno 2,5 mio EUR …  
7. Predstavitev  
Predstavitve Dosežki na področju odprave administrativnih ovir (DSU 2016) Priprava kakovostnih predpisov s presojo učinkov (SZKO 2014) Primer dobre prakse: Spremljanje realizacije ukrepov za…  
8. Zdravstvo  
Zadnje novosti Skupno poročilo področja Slika in tekst Desno 10,5 mio EUR …  
9. Področje sociale  
Zadnje novosti Skupno poročilo področja Slika in tekst Desno 23 mio EUR na…  
10. Promet, obramba in notranjih zadev  
Zadnje novosti Skupno poročilo področja Slika in tekst Desno 36 mio EUR na…  
Rezultati 1 od 10 do 325