Št. obveznosti in aktivnosti / področje

Ocena adm. bremen in potencialni prihranki ob znižanju bremen za 25 % (v mio EUR)

Št. analiziranih zakonov / področje