Zavarovalnicam omogočiti dostop do fotografij iz prometne nesreče iz FIO evidence

Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: , MNZ, MZ

Spoštovani.

Pri svojem delu se večkrat tedensko srečujem s poslovanjem z zavarovalnicami. Pri tem zavarovalnice zaradi reševanja odškodninskih zahtevkov od policijskih postaj želijo pridobiti tudi fotografije s krajev prometnih nesreč oz. poškodb na vozilih, ki jih ob obravnavi prometne nesreče fotografsko dokumentirajo policisti. Fotografije s kraja nesreče oz. poškodbe na vozilih policisti v enoti nato s fotoaparata prenesemo v FIO evidenco pod številko obravnavane nesreče. V FIO evidenco pod številko nesreče se vnese tudi sam opis prometne nesreče, ki je elektronsko dostopen zavarovalnicam, prav tako tudi ZZZS. Zavarovalnice torej elektronsko lahko pridobivajo podatke o samem opisu prometne nesreče, kolikor je meni znano pa ne morejo dostopati do fotografij iz prometne nesreče, ki so prav tako vnesene v FIO evidenco. Zavarovalnice nas tako velikokrat pisno pozivajo, da jim dostavimo tudi fotografije s kraja prometne nesreče oz. same poškodbe na vozilih. Pri tem prihaja do nepotrebnega administriranja, saj je potrebno za potrebe zavarovalnic izdelovati fotoalbume in jih pošiljati bodisi po navadni pošti, bodisi po elektronski pošti. Pri pošiljanju fotografij po elektronski pošti prihaja tudi do težav zaradi velikosti datotek, ki se lahko pošiljajo s policijskega strežnika in je velikokrat potrebno taka sporočila pošiljati v dveh delih ali še več.

Predlagam torej, da se zavarovalnicam omogoči tudi avtomatski vpogled v fotografije prometnih nesreč, ki so v FIO evidenco vnesene pod posamezno številko prometne nesreče. S tem bi se razbremenili policisti, ki so na posameznih policijskih postajah zadolženi za izdelavo odgovorov zavarovalnicam oz. pripravo ustreznih fotoalbumov, prav tako pa bi lahko zavarovalnice bistveno hitreje lahko reševale škodne dogodke, saj bi lahko avtomatsko dostopale do želenih podatkov (tudi fotografij) do katerih so sicer upravičene po samem zakonu.

 

Implementirana rešitev

Odziv Ministrstva za notranje zadeve:

Aktivnosti za vzpostavitev elektronskega posredovanja skic in fotografij poškodovanih vozil v prometni nesreči so v zaključni fazi. Aplikacija že deluje v testnem okolju. Trenutno se vzpostavlja varna povezava do strežnika Slovenskega zavarovalnega združenja (SZZ), ki mora prilagoditi svoje tehnično in programsko okolje. Ko bodo tehnične težave razrešene, bo predvidena izmenjava fotografij in skic stekla v celoti.

V prvem delu bo tako vzpostavljena elektronska povezava in izmenjava podatkov med Policijo in SZZ, v nadaljevanju pa se bodo iskale ustrezne tehnične rešitve za elektronsko izmenjavo fotografij in skic prometnih nesreč tudi med Policijo in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Stališče MNZ