Malim delodajalcem na voljo brezplačno spletno orodje za ocenjevanje tveganjna področju varnosti in zdravja pri delu

Pristojni organi: MNZ

Zakon o varstvu pri delu - Izenačitev mikro podjetij s samozaposlenimi. Če v mikro podjetju dela samo lastnik družbe in ne zaposluje drugih delavcev, naj bo glede obveznosti izdelave pisne Izjave o varnosti z oceno tveganja, pregledov opreme in delovnega okolja izenačen s samozaposlenim in kmetom. Po zakonu mora strokovna oseba pregledati stroj najmanj vsake tri leta – tako pri podjetniku, ki sam dela na istem stroju eno uro ali manj na dan in ga sproti tudi vzdržuje -  enako kot v industriji, kjer  na stroju delavci neprestano delajo  24 ur na dan. Poenostavitev izdelave Izjave predlagam tudi v primeru, ko so v taki družbi na praktičnem usposabljanju z delom družinski člani (bratje in sestre, otroci, vnuki), saj je očitno, da bo lastnik maksimalno poskrbel, da ne pride do nezgode.

 Implementirana rešitev

DELNO REALIZIRANA POBUDA glede preprostejše in hitrejše priprave Ocene tveganja

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v okviru projekta OiRA skupaj s socialnimi partnerji v novembru 2014 pripravilo brezplačno spletno orodje za ocenjevanje tveganj za varnost in zdravje pri delu za mikro in mala podjetja. Na voljo so že posamezna orodja za delo v frizerski dejavnosti, mizarskih delavnicah, cestnem transportu in za delo v pisarnah, v pripravi pa sta orodji za oceno tveganj pri čiščenju poslovnih prostorov in v gradbeništvu. Spletna orodja so namenjena predvsem mikro in malim delodajalcem, ki si oceno z njim lahko izdelajo enostavno in brezplačno, pri ocenjevanju tveganj pa lahko sodelujejo tudi delavci. Orodje delodajalcu ponudi tudi konkretne ukrepe za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu.

 

Namen orodja OiRA katerega je zmanjšati naštete ovire in približati varnost in zdravje pri delu delodajalcem in delavcem, saj je izdelano z mislijo na mikro in mala podjetja, ki imajo do 10 oziroma do 50 zaposlenih. Orodje pa lahko uporabi vsakdo, ki želi oceniti tveganja, povezana z varnostjo in zdravjem pri delu, ki morda obstajajo v njegovem delovnem okolju.
Tudi izvajanje inšpekcijskega nadzora je priložnost za to, saj delo inšpektorjev vključuje tudi svetovanje delodajalcem, ki so pripravljeni kaj spremeniti. Varnost in zdravje delavca pa nista pomembna le za delavca in njegovega delodajalca, temveč za celotno družbo, ki nosi visoke stroške bolezni, poškodb in invalidnosti iz naslova slabe skrbi za varnost in zdravje pri delu.

OiRA (OnlineInteractiveRiskAssessment) delodajalcu omogoča, da oceno opravi sam, v svojem delovnem okolju, ocenjevanje pa lahko tudi prekine in nadaljuje kasneje. Orodje ob koncu izdela oceno tveganj, ki obstajajo v konkretnem podjetju, in delodajalcu ponudi ukrepe in rešitve za odpravo ugotovljenih tveganj. Tudi iz Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije ocenjujejo da je »To orodje velika dodana vrednost«. Po njihovem mnenju je bistvena prednost tudi ozaveščanje delodajalcev in delavcev, ki ob tem poteka, saj delodajalec oceno izdela sam, ali še bolje v sodelovanju z delavci. To pomeni, da oba bistveno bolje poznata morebitna tveganja, v nasprotju s tem, ko oceno za podjetje izdela zunanji izvajalec, delodajalec pa jo plača in pospravi v predal, ne da bi vedel, kakšna tveganja so v njej navedena.

V okviru projekta ProZDRAV je Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov v sodelovanju s Sindikatom obrti in podjetništva ter Zavodom za zdravstveno zavarovanje pripravilo orodja za delo v frizerskem salonu, mizarskih delavnicah in cestnem transportu. Po besedah Martina Muršiča iz Sindikata obrti in podjetništva Slovenije se pri tem spletnem orodju umika toga regulativa države in delavci dobijo priložnost, da sooblikujejo vsebino orodja, saj dobro poznajo svoje delovno okolje. Projekt OiRA tudi krepi medsebojno sodelovanje med socialnimi partnerji ter ministrstvom in Inšpektoratom za delo.

 

Vir: MDDSZ, november 2014